• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: rad od kuće

Izmjene Zakona o radu

U Hrvatskoj se spremaju izmjene Zakona o radu. Tekst prijedloga izmjena Zakona o radu je u javnoj raspravi dostupnoj na Poveznici.

Najbitnije promjene zakona:

1. Ograničenje broja ugovora o radu na određeno vrijeme na tri ugovora

 • Moguće će biti sklopiti samo tri ugovora o radu na određeno vrijeme ili aneksa ugovora kojima se određuje trajanje radnog odnosa kod istog poslodavca ili s njime povezanim poslodavcima.
 • Pauza između ugovora o radu na određeno vrijeme više neće biti dva mjeseca nego šest mjeseci.
 • Poslodavac će morati pisanim putem obrazložiti radniku zašto odbija sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme ako je radnik uspješno odradio probni rad i radi već duže od šest mjeseci.
 • Ovime će se smanjiti broj radnika koji rade na određeno vrijeme, a posebno ako ih se prebacuje iz tvrtke u tvrtku koje sve imaju istu obitelj kao vlasnike, ili ih se forsira da budu nezaposleni dva mjeseca dok ne istekne pauza do novog zapošljavanja na određeno vrijeme.

2. Poslodavac smije ulaziti u stan radnika koji radi od kuće (!)

 • Poslodavci će trebati ugovoriti uvjete pod kojima će ulaziti u domove radnika koji rade od kuće kako bi mogli kontrolirati uvjete rada.
 • Rad od kuće će biti moguć ako zaštita na radu procijeni da postoji mali rizik od ozljede na radu.
 • Bit će moguće ugovoriti rad od kuće kao stalni rad ili kao povremen, a ako traje duže od 15 dana u kontinuitetu, poslodavac treba odrediti i iznos naknade režijskih troškova radnika.
 • Ovime se omogućuje provjera radi li radnik uistinu iz mjesta koje je prijavio, što je bitno zbog poreznih razloga – plaćanje prireza, zaštite na radu i primjene hrvatskog Zakona o radu.

3. Produženje probnog rada ako je radnik odsutan s rada

 • Probni rad će i dalje trajati najduže šest mjeseci.
 • Ako je radnik bio odsutan tijekom probnog rada zbog bolovanja ili drugih prava, produžuje mu se probni rad za to vrijeme koje je bio odsutan.
  • Ovo do sada nije bilo moguće u privatnom sektoru i poslodavci su bili prisiljeni otkazati radniku u prvih šest mjeseci rada ili riskirati pa nastaviti radni odnos, iako se radnik nije imao prilike dokazati na probnom radu.
 • Probni rad se do sada smio ugovoriti na šest mjeseci iako je sam ugovor o radu bio sklopljen na šest mjeseci ili godinu dana. Time se je gubio smisao probnog rada, pa će po novom Zakonu trajanje probnog rada trebati biti proporcionalno trajanju ugovora o radu na određeno vrijeme.

4. Radnik se smije zapošljavati za dodatne poslove slobodno

 • Do sada je za dodatni rad bilo potrebno da radnik dobije suglasnost od svojeg matičnog poslodavca, što se mijenja i samo u rijetkim slučajevima se matični poslodavac smije usprotiviti tome da radnik u slobodno vrijeme ima dodatan posao.
 • Povećava se i broj radnih sati s 8 na 16 sati tjedno ako je ugovor o radu za dodatni rad sklopljen na četiri mjeseca ili kraće.
 • Ovime se želi potaknuti radnike da u slobodno vrijeme voze taksije, rade dostave, obavljaju čišćenja, i općenito da se zadovolji potreba za radnom snagom među domaćim radnicima.

5. Light bolovanje i neplaćeni dopust za skrb o članovima kućanstva

 • Radnik će smjeti koristiti neplaćeni dopust za obiteljske potrebe u trajanju pet radnih dana godišnje. Predviđa se da će se taj dopust koristiti za skrb o starijima, što je već dugo vremena potreba zbog čega se ne može otvarati bolovanje.
 • Uvodi se i light bolovanje, pa će radnici smjeti izostati s posla jednom godišnje bez posebnih opravdanja, na trošak poslodavca. Poslodavac propisuje koliko će trajati light bolovanje, a zapadni standard je oko tjedan dana.

6. Nema otkaznog roka ni otpremnine za radnike starije od 65 godina života i 15 godina staža

 • Ova će promjena omogućiti zapošljavanje starijih radnika koji već imaju mirovinu ili će je tek ostvariti, jer će ih biti jednostavnije zapošljavati i otpuštati.

7. Dva povjerenika za zaštitu dostojanstva ako poslodavac zapošljava 75 ili više radnika

 • Do sada je bilo dovoljno da postoji jedan povjerenik za zaštitu dostojanstva u tvrtkama.
 • Po novom modelu će trebati postojati dva povjerenika, muškarac i žena, kod svih poslodavaca koji zapošljavaju 75 ili više radnika.

8. Prilagodba digitalnih platformi tijekom 2023. godine

 • Digitalne platforme, kao što su dostavne platforme, platforme za taxi usluge i slično, morat će se upisati u posebnu evidenciju.
 • Agregatorilokalni posrednici u zapošljavanju radnika koji rade za digitalne platforme, dobivaju detaljnije obveze prema radnicima. Promjene će stupiti na snagu tek 2024. godine.

9. Diskriminacija radnika koji nisu članovi sindikata

 • Kolektivnim ugovorom će biti moguće dati veću božićnicu i slična materijalna prava samo radnicima koji su članovi sindikata.
 • Ta dodatna prava ne smiju prijeći dvostruki iznos godišnje sindikalne članarine. Ovo će potaknuti učlanjivanje u nezavisne sindikate i osnivanje novih sindikata u sektorima u kojima već postoje kolektivni ugovori.

(Savjetovanje.hr  16.07.2022.)