• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: Oslobođenje plaćanje PDV-a

Plaćanje PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti

Od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti do 22 EUR (160,00 kuna) te će sve komercijalne pošiljke koje pristižu u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ili trećih područja biti oporezive PDV-om neovisno o njihovoj vrijednosti.
 

Navedena izmjena propisana je odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. i s kojima sve države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a.

Oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a pri uvozu nastaje u trenutku uvoza dobara, stoga se za pošiljke vrijednosti do 22 EUR (160,00 kuna) koje ste naručili tijekom lipnja ili ranije iz treće zemlje (primjerice Kine ili SAD-a), koje budu uvezene u Republiku Hrvatsku prije 1. srpnja 2021. na uvoz ne plaća PDV. Međutim, za pošiljke koje budu uvezene u Republiku Hrvatsku 1. srpnja 2021. ili kasnije, prilikom preuzimanja bit ćete obvezni platiti PDV pri uvozu.
 
Vezano uz ukidanje oslobođenja od plaćanja PDV-a pri uvozu, od 1. srpnja 2021. za porezne obveznike isporučitelje uvodi se opcionalni Posebni postupak oporezivanja za prodaju na daljinu dobara uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja tzv. IOSS (eng. Import One Stop Shop) koji obuhvaća dobra (osim dobara koja podliježu trošarinama) u pošiljkama vrijednosti do 150 EUR (1.135,00 kuna). Ako se navedeni postupak ne primjenjuje, Hrvatska pošta ili kurirske službe mogu primijeniti Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz.
Stoga, ako od 1. srpnja 2021. kupujete dobra vrijednosti do 150 EUR od isporučitelja koji primjenjuje IOSS te pošiljka dolazi iz treće zemlje (primjerice Kine) izravno Vama kao krajnjem kupcu u Republiku Hrvatsku, isporučitelj će vam zaračunati hrvatski PDV po stopi koja se primjenjuje na ta dobra, i naplatiti PDV kao dio prodajne cijene, a dobra prijavljena u IOSS-u bit će oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu.
 
Ako od 1. srpnja 2021. kupujete dobra vrijednosti do 150 EUR od isporučitelja koji ne primjenjuje IOSS, te ista preuzmete, bit ćete obvezan platiti PDV pri uvozu.
 
To znači da od 1. srpnja 2021. prilikom kupnje dobara koja pristižu u pošiljkama iz trećih zemalja, trebate obratiti pažnju je li PDV uključen u iznos koji plaćate isporučitelju, ako PDV nije uključen u taj iznos, prilikom preuzimanja pošiljke bit ćete obvezni platiti PDV pri uvozu.