• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: EU Fondovi

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju – EU Fondovi

U srijedu 21. travnja 2021., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Sredstva Poziva dostupna su temeljem novog instrumenta Europske unije REACT-EU, namijenjenog sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva.
Poziv ima za cilj jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Prihvatljivi prijavitelj su mikro, mala ili srednja poduzeća koja su u trenutku prijave registrirana u sektoru prerađivačke industrije.
Poduzetnicima je na raspolaganje stavljeno 1.140.000.000 kuna, a poziv je otvoren do kraja svibnja ove godine.
Potencijalni prijavitelji mogu zatražiti od 500.000 kuna do 7.500.000 kuna potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, inovacije procesa i organizaciju poslovanja te usluge usavršavanja, savjetodavne usluge i ostale prateće aktivnosti.
Poziv je objavljen NA POVEZNICI.