• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Potpora nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za ožujak 2021.

Stručne novosti

Poduzetnici kojima je ​na dan 1. ožujka 2021. ​bio obustavljen​ ili ograničen​ rad i kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019. bio minimalno 60% ostvaruju pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta tj. nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za ožujak 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom nakon ožujka 2019. ako im je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za ožujak 2021.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za ožujak 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna od 15. travnja 2021. do 17. svibnja 2021. godine.

Tags: