• Adresa: Prolaz Marije K. Kozulić 2, 51000 Rijeka - Poslovni Centar Zagrad

Potpora nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za travanj 2021.

Stručne novosti