• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Rad ukrajinskih državljana u RH

Stručne novosti

 Vlada RH je 7. ožujka 2022. donijela Odluku o uvođenju privremene zaštite u RH za raseljene osobe iz Ukrajine.

Republika Hrvatska odobrit će privremenu zaštitu slijedećim kategorijama raseljenih osoba, koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. godine: 

 • državljanima Ukrajine i članovima njihovih obitelji,
 • osobama bez državljanstva i državljanima ostalih trećih zemalja, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu i članovima njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022. godine,
 • državljanima ostalih trećih zemalja koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. godine sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima.

Ukrajinski državljani (i svaki drugi stranac iz kategorije raseljenih osoba) pod privremenom zaštitom u RH ima pravo na:

 • boravak
 • iskaznicu
 • osnovna sredstva za život i smještaj
 • zdravstvenu zaštitu
 • osnovno i srednje obrazovanje
 • informacije o pravima i obvezama
 • rad bez potrebe ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada
 • spajanje obitelji i slobodu vjeroispovijesti.

Ukrajinski državljani (stranci pod privremenom zaštitom) mogu u RH raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada, u skladu s čl. 86. Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.
Poslodavci u RH za sklapanje ugovora o radu s ukrajinskim državljanima ne moraju prethodno pribavljati dozvole za boravak i rad od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.
Ukrajinski državljani (i ostale kategorije raseljenih osoba) u nadležnoj policijskoj upravi trebaju urediti svoj status stranca pod privremenom zaštitom nakon čega se može zasnovati radni odnos.